Uşak İl Koordinatörlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


Dosya No: 2016/64/007
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafınca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkul, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile Sarayaltı, Celal Bayar Cd. No:82, 64400 Merkez/Uşak adresinde 17.04.2024 tarihinde birinci defa satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihalede satılmaması halinde taşınmaz 24.04.2024 tarihinde ikinci kez satışa çıkarılacaktır.
SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULLER
Sıra Adet Nevi Tapu Kayıtlarındaki Adresi Hisse Payı / Paya Düşen m2 değeri Muhammen Bedel KDV
1 1 Dükkân Cumhuriyet Mah. Banaz / UŞAK Bağımsız Bölüm No:2 Ada:116 Parsel:16 5/8 687.500 TL %20
2 1 Mesken Cumhuriyet Mah. Banaz / UŞAK Bağımsız Bölüm No:5 Ada:116 Parsel:16 5/8 625.000 TL %1
3 1 Arsa 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz / UŞAK Ada:4 Parsel:38 1/3
(111,98 m2)
180.000 TL %10
4 1 Arsa 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz / UŞAK Ada:10 Parsel:28 1/12
(62,92 m2)
75.000 TL %10
5 1 Arsa 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz / UŞAK Ada:4 Parsel:41
 
1/3
(7,64 m2)
10.000 TL %10
6 1 Tarla Banaz Köyü Öteyaka Mevkii Banaz/ UŞAK Ada:204 Parsel:9
 
1/2
(781,04 m2)
175.000 TL %10
7 1 Tarla Banaz Köyü Yazlık Mevkii Banaz/ UŞAK Ada:185 Parsel:6
 
1/1
(4225, 24 m2)
885.000 TL %10
8 1 Tarla Banaz Köyü Aşağı Algın Mevkii Banaz / UŞAK Ada:190 Parsel:95
 
1/2
(933,43 m2)
195.000 TL %10
9 1 Tarla Banaz Köyü Aşağı Algın Mevkii Banaz / UŞAK Ada:190 Parsel:68
 
1/4
(835,98 m2)
175.000 TL %10
10 1 Tarla Banaz Köyü Ballar Mevkii Banaz/ UŞAK Ada:180 Parsel:113
 
1/4
(900 m2)
165.000 TL %10
11 1 Tarla Banaz Köyü Ballar Mevkii Banaz/ UŞAK Ada:183 Parsel:91
 
1/8
(1740,79 m2)
350.000 TL %10
12 1 Tarla Banaz Köyü Yazlık Mevkii Banaz/ UŞAK Ada:183 Parsel:34
 
1/8
(1304,20 m2)
235.000 TL %10
13 1 Tarla Banaz Köyü Pirekuyusu Mevkii Banaz / UŞAK Ada:200 Parsel:18
 
1/8
(486,85 m2)
120.000 TL %10
 
 
Gayrimenkullerin Durumu ve Özel Nitelikleri
 
 1. 1. Taşınmaz tapu kayıtlarında dükkân niteliğinde hisseli mülkiyet olup 5/8’i borçluya aittir. Bina 3A yapı sınıfında, bitişik nizamda, zemin+1 kat şeklinde dizayn edilmiştir. Zemin katta yer alan ilgili yapı 41m2 brüt alana sahip olup tek cephelidir. Binanın dış cephesi akrilik boyalı olup kapısı demir doğramadır.
 2. 2. Taşınmaz tapu kayıtlarında mesken niteliğinde hisseli mülkiyet olup 5/8’i borçluya aittir. Bina 3A yapı sınıfında, bitişik nizamda, zemin+1 kat şeklinde dizayn edilmiştir. Üst katta mesken alt katta dükkân bulunmaktadır. 2 oda 1 salon şeklinde dizayn edilmiş olup brüt 115m2’dir.
 3. 3. Taşınmaz tapu kayıtlarında 335,92m2 yüzölçümlü arsa vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. Hisseli mülkiyet olup 1/3’ü (111,98m2) borçluya aittir. Üzerinde herhangi bir yapı yoktur.
 4. 4. Taşınmaz tapu kayıtlarında 755m2 yüzölçümlü arsa vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. Hisseli mülkiyet olup 1/12’si (62,92m2) borçluya aittir. Üzerinde herhangi bir yapı yoktur.
 5. 5. Taşınmaz tapu kayıtlarında 22,92m2 yüzölçümlü arsa vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. Hisseli mülkiyet olup 1/3’ü (7,64m2) borçluya aittir. Üzerinde herhangi bir yapı yoktur.
 6. 6. Taşınmaz tapu kayıtlarında 1562,09m2 yüzölçümlü tarla vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. Hisseli mülkiyet olup 1/2’si (781,04 m2) borçluya aittir. İlgili tarla Büyükova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
 7. 7. Taşınmaz tapu kayıtlarında 4225, 24m2 yüzölçümlü tarla vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. Hisseli olmayıp mülkiyeti borçluya aittir. İlgili tarla Büyükova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
 8. 8. Taşınmaz tapu kayıtlarında 1866,87m2 yüzölçümlü tarla vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. Hisseli mülkiyet olup 1/2’si (933,43 m2) borçluya aittir. İlgili tarla Büyükova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
 9. 9. Taşınmaz tapu kayıtlarında 3343,90m2 yüzölçümlü tarla vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. Hisseli mülkiyet olup 1/4’si (835,98m2) borçluya aittir. İlgili tarla Büyükova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
 10. 10. Taşınmaz tapu kayıtlarında 3600,02m2 yüzölçümlü tarla vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. Hisseli mülkiyet olup 1/4’si (900m2) borçluya aittir. İlgili tarla Büyükova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
 11. 11. Taşınmaz tapu kayıtlarında 13926,30m2 yüzölçümlü tarla vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. Hisseli mülkiyet olup 1/8’si (1740,79 m2)borçluya aittir. İlgili tarla Büyükova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
 12. 12. Taşınmaz tapu kayıtlarında 10433,64m2 yüzölçümlü tarla vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. Hisseli mülkiyet olup 1/8’si (1304,20 m2) borçluya aittir. İlgili tarla Büyükova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Hafif eğimli bir arazidir.
 13. 13. Taşınmaz tapu kayıtlarında 3894,79m2 yüzölçümlü tarla vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. Hisseli mülkiyet olup 1/8’si (486,85 m2) borçluya aittir. Ormanlık alanda yer almakta olup hafif eğimli arazidir.
 
İhalenin Yapılacağı Saat: 14:00
İrtibat Telefonu:  0276 224 55 52-53
 
SATIŞ ŞARTLARI
 1. Gayrimenkul satışı açık artırma sureti yapılacak olup, birinci satışta, verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere ikinci satış gününde aynı yerde ve aynı saatte taşınmaz artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada satış bedeli gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 50’si ve satış masrafını geçmek ve rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olmak kaydıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Aksi takdirde satış yapılmaz. Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62’ inci maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak  ihale açılış rakamını belirler.
 2. Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5’i tutarında teminatı satış saatinden önce komisyona nakit olarak vermeleri yahut teminat tutarının İl Koordinatörlüğümüz banka hesabına yatırıldığına dair dekontu ibraz etmeleri gerekmektedir.  (Hesap Adı: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uşak İl Koordinatörlüğü, Ziraat Bankası Uşak İsmetpaşa Şubesi IBAN No: TR85 0001 0017 5888 5827 3150 02)
 3. İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini,  tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekâletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.
 4. Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
 5. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur.
 6. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günler için tecil faizi oranında hesaplanan faiz ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, bakiye teminat tutarı irat kaydedilir. Ancak, teminatın yeterli olmaması halinde bakiye tutar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil dairesince tahsil olunur.
 7. Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ile fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz veya ikinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile birinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraf alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.
 8. Birinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihalenin yapılamaması veya birinci artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi ya da verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi üzerine yapılan ikinci artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi halinde, bu kimseden ikinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile ikinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraf alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.
 9. Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.”
 10.  Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir.
 11.  Gayrimenkullün tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.
 12. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, TKDK Uşak İl Koordinatörlüğü’ne satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler. Masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya şartnamenin bir örneği gönderilir.
 13.  İhalenin feshi talebiyle dava açılması durumunda, ihale tarihinden itibaren 7 gün içerisinde dava açtığını Kuruma bildirme yükümlülüğü üçüncü kişilere aittir.
 14.  İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur. 22.03.2024

Cimer