Uşak İl Koordinatörlüğü

Gayrimenkul Mal Satış Şartnamesi


Dosya No: 2016-64-007
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uşak İl Koordinatörlüğü’nce haczedilen, aşağıda durumu, hususi vasıfları ve muhammen değeri belirtilen gayrimenkul 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma usulü ile ihale edilecektir.
 1. Gayrimenkul Malikinin Adı, soyadı ve adresi:
EŞE ERÇAKIR
CUMHURİYET MAH. BAŞARAN CAD. NO: 47 İÇ KAPI NO: 1 BANAZ/UŞAK
 1. Gayrimenkullerin Bulunduğu Yer:
Dükkân: Cumhuriyet Mah. Banaz /UŞAK Bağımsız Bölüm No:2 Ada:116 Parsel:16
Mesken: Cumhuriyet Mah. Banaz /UŞAK Bağımsız Bölüm No:5 Ada:116 Parsel:16
Arsa: 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz /UŞAK Ada:4 Parsel:38
Arsa: 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz /UŞAK Ada:10 Parsel:28
Arsa: 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz /UŞAK Ada:4 Parsel:41
Tarla: Banaz Köyü Öteyaka Mevkii Banaz /UŞAK Ada:204 Parsel:9
Tarla: Banaz Köyü Yazlık Mevkii Banaz /UŞAK Ada:185 Parsel:6
Tarla: Banaz Köyü Aşağı Algın Mevkii Banaz /UŞAK Ada:190 Parsel:95
Tarla: Banaz Köyü Aşağı Algın Mevkii Banaz /UŞAK Ada:190 Parsel:68
Tarla: Banaz Köyü Ballar Mevkii Banaz /UŞAK Ada:180 Parsel:113
Tarla: Banaz Köyü Ballar Mevkii Banaz /UŞAK Ada:183 Parsel:91
Tarla: Banaz Köyü Yazlık Mevkii Banaz /UŞAK Ada:183 Parsel:34
Tarla: Banaz Köyü Pirekuyusu Mevkii Banaz /UŞAK Ada:200 Parsel:18
 
 1. Gayrimenkullerin Durumu ve Özel Nitelikleri
 
 1. Cumhuriyet Mah. Banaz / UŞAK Bağımsız Bölüm No:2 Ada:116 Parsel:16 adresindeki dükkân hisseli mülkiyet olup 5/8’i borçluya aittir. Bina 3A yapı sınıfında, bitişik nizamda, zemin+1 kat şeklinde dizayn edilmiş olup brüt 41m2’dir. Üst katta mesken alt katta dükkân bulunmaktadır. Binanın dış cephesi akrilik boyalı olup kapısı demir doğramadır.
 2. Cumhuriyet Mah. Banaz / UŞAK Bağımsız Bölüm No:5 Ada:116 Parsel:16 adresindeki mesken hisseli mülkiyet olup 5/8’i borçluya aittir. Bina 3A yapı sınıfında, bitişik nizamda, zemin+1 kat şeklinde dizayn edilmiştir. Üst katta mesken alt katta dükkân bulunmaktadır. Binanın dış cephesi akrilik boyalı olup kapısı demir doğramadır. 2 oda 1 salon şeklinde dizayn edilmiş olup brüt 115m2’dir.
 3. 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz /UŞAK Ada:4 Parsel:38 adresindeki 335,92m2 büyüklükte ki arsa hisseli mülkiyet olup 1/3’ü (111,98m2) borçluya aittir. Üzerinde herhangi bir yapı yoktur.
 4. 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz /UŞAK Ada:10 Parsel:28 adresindeki 755m2 büyüklükte ki arsa hisseli mülkiyet olup 1/12’si (62,92m2) borçluya aittir. Üzerinde herhangi bir yapı yoktur.
 5. 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz /UŞAK Ada:4 Parsel:41 adresindeki 22,92m2 büyüklükte ki arsa hisseli mülkiyet olup 1/3’ü (7,64m2) borçluya aittir. Üzerinde herhangi bir yapı yoktur.
 6. Banaz Köyü Öteyaka Mevkii Banaz /UŞAK Ada:204 Parsel:9 adresindeki 1562,09m2 büyüklükteki tarla hisseli mülkiyet olup 1/2’si (781,04 m2)borçluya aittir. İlgili tarla Büyükova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
 7. Banaz Köyü Yazlık Mevkii Banaz /UŞAK Ada:185 Parsel:6 adresindeki 4225, 24m2 büyüklükteki tarla hisseli olmayıp mülkiyeti borçluya aittir. İlgili tarla Büyükova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
 8. Banaz Köyü Aşağı Algın Mevkii Banaz /UŞAK Ada:190 Parsel:95 adresindeki 1866,87m2 büyüklükteki tarla hisseli mülkiyet olup 1/2’si (933,43 m2) borçluya aittir. İlgili tarla Büyükova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
 9. Banaz Köyü Aşağı Algın Mevkii Banaz /UŞAK Ada:190 Parsel:68 adresindeki 3343,90m2 büyüklükteki tarla hisseli mülkiyet olup 1/4’si (835,98m2) borçluya aittir. İlgili tarla Büyükova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
 10. Banaz Köyü Ballar Mevkii Banaz /UŞAK Ada:180 Parsel:113 adresindeki 3600,02m2 büyüklükteki tarla hisseli mülkiyet olup 1/4’si (900m2) borçluya aittir. İlgili tarla Büyükova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
 11. Banaz Köyü Ballar Mevkii Banaz /UŞAK Ada:183 Parsel:91 adresindeki 13926,30m2 büyüklükteki tarla hisseli mülkiyet olup 1/8’si (1740,79 m2)borçluya aittir. İlgili tarla Büyükova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
 12. Banaz Köyü Yazlık Mevkii Banaz /UŞAK Ada:183 Parsel:34 adresindeki 10433,64m2 büyüklükteki tarla hisseli mülkiyet olup 1/8’si (1304,20 m2) borçluya aittir. İlgili tarla Büyükova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
 13. Banaz Köyü Pirekuyusu Mevkii Banaz /UŞAK Ada:200 Parsel:18 adresindeki 3894,79m2 büyüklükteki tarla hisseli mülkiyet olup 1/8’si (486,85 m2) borçluya aittir. Ormanlık alanda yer almakta olup hafif eğimli arazidir.
 
 
 1. İhalenin yapılacağı yer, gün ve saat: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Sarayaltı, Celal Bayar Cd. No:82, 64400 Merkez/Uşak
 
Birinci Açık Arttırma: 17.04.2024                 Saat: 14:00  
İkinci Açık Arttırma:   24.04.2024                 Saat: 14:00
 
Sıra Adedi Nevi Tapu Kayıtlarındaki Adresi İhale Saati
1 1 Dükkan Cumhuriyet Mah. Banaz / UŞAK Bağımsız Bölüm No:2 Ada:116 Parsel:16 14:00 – 14:10
2 1 Mesken Cumhuriyet Mah. Banaz / UŞAK Bağımsız Bölüm No:5 Ada:116 Parsel:16 14:10 – 14:20
3 1 Arsa 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz / UŞAK Ada:4 Parsel:38 14:20 – 14:30
4 1 Arsa 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz / UŞAK Ada:10 Parsel:28 14:30 – 14:40
5 1 Arsa 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz / UŞAK Ada:4 Parsel:41 14:40 – 14:50
6 1 Tarla Banaz Köyü Öteyaka Mevkii Banaz / UŞAK Ada:204 Parsel:9 14:50 – 15:00
7 1 Tarla Banaz Köyü Yazlık Mevkii Banaz / UŞAK Ada:185 Parsel:6 15:00 – 15:10
8 1 Tarla Banaz Köyü Aşağı Algın Mevkii Banaz / UŞAK Ada:190 Parsel:95 15:10 – 15:20
9 1 Tarla Banaz Köyü Aşağı Algın Mevkii Banaz / UŞAK Ada:190 Parsel:68 15:20 – 15:30
10 1 Tarla Banaz Köyü Ballar Mevkii  Banaz / UŞAK Ada:180 Parsel:113 15:30 – 15:40
11 1 Tarla Banaz Köyü Ballar Mevkii   Banaz / UŞAK Ada:183 Parsel:91 15:40 – 15:50
12 1 Tarla Banaz Köyü Yazlık Mevkii Banaz / UŞAK Ada:183 Parsel:34 15:50 – 16:00
13 1 Tarla Banaz Köyü Pirekuyusu Mevkii Banaz / UŞAK Ada:200 Parsel:18 16:00 – 16:10
 
 
 
 1. Gayrimenkullerin arttırmaya esas olan biçilmiş rayiç değerleri:
 
Sıra Adedi Nevi Tapu Kayıtlarındaki Adresi Hisse Payı Muhammen Bedel KDV
1 1 Dükkan Cumhuriyet Mah. Banaz / UŞAK Bağımsız Bölüm No:2 Ada:116 Parsel:16 5/8 687.500 TL %20
2 1 Mesken Cumhuriyet Mah. Banaz / UŞAK Bağımsız Bölüm No:5 Ada:116 Parsel:16 5/8 625.000 TL %1
3 1 Arsa 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz / UŞAK Ada:4 Parsel:38 1/3 180.000 TL %10
4 1 Arsa 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz / UŞAK Ada:10 Parsel:28 1/12 75.000 TL %10
5 1 Arsa 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz / UŞAK Ada:4 Parsel:41 1/3 10.000 TL %10
6 1 Tarla Banaz Köyü Öteyaka Mevkii Banaz/ UŞAK Ada:204 Parsel:9 1/2 175.000 TL %10
7 1 Tarla Banaz Köyü Yazlık Mevkii Banaz/ UŞAK Ada:185 Parsel:6 1/1 885.000 TL %10
8 1 Tarla Banaz Köyü Aşağı Algın Mevkii Banaz / UŞAK Ada:190 Parsel:95 1/2 195.000 TL %10
9 1 Tarla Banaz Köyü Aşağı Algın Mevkii Banaz / UŞAK Ada:190 Parsel:68 1/4 175.000 TL %10
10 1 Tarla Banaz Köyü Ballar Mevkii Banaz/ UŞAK Ada:180 Parsel:113 1/4 165.000 TL %10
11 1 Tarla Banaz Köyü Ballar Mevkii Banaz/ UŞAK Ada:183 Parsel:91 1/8 350.000 TL %10
12 1 Tarla Banaz Köyü Yazlık Mevkii Banaz/ UŞAK Ada:183 Parsel:34 1/8 235.000 TL %10
13 1 Tarla Banaz Köyü Pirekuyusu Mevkii Banaz / UŞAK Ada:200 Parsel:18 1/8 120.000 TL %10
 
 
 
 
 
 1. Arttırmaya iştirak için alınacak teminatın çeşidi ve tutarı:
Satışa iştirak edecek katılımcılardan muhammen bedel üzerinden %7,5 oranında teminat alınacaktır. Teminat satış saatinden önce komisyona nakit olarak verilecektir.
Sıra Adedi Nevi Tapu Kayıtlarındaki Adresi Teminat Tutarı %7.5
1 1 Dükkan Cumhuriyet Mah. Banaz / UŞAK Bağımsız Bölüm No:2 Ada:116 Parsel:16 51.562,5 TL
2 1 Mesken Cumhuriyet Mah. Banaz / UŞAK Bağımsız Bölüm No:5 Ada:116 Parsel:16 46.875 TL
3 1 Arsa 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz / UŞAK Ada:4 Parsel:38 13.500 TL
4 1 Arsa 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz / UŞAK Ada:10 Parsel:28 5.625 TL
5 1 Arsa 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz / UŞAK Ada:4 Parsel:41 750 TL
6 1 Tarla Banaz Köyü Öteyaka Mevkii Banaz / UŞAK
Ada:204 Parsel:9
13.125 TL
7 1 Tarla Banaz Köyü Yazlık Mevkii Banaz / UŞAK
Ada:185 Parsel:6
66.375 TL
8 1 Tarla Banaz Köyü Aşağı Algın Mevkii Banaz / UŞAK Ada:190 Parsel:95 14.625 TL
9 1 Tarla Banaz Köyü Aşağı Algın Mevkii Banaz / UŞAK Ada:190 Parsel:68 13.125 TL
10 1 Tarla Banaz Köyü Ballar Mevkii  Banaz / UŞAK
Ada:180 Parsel:113
12.375 TL
11 1 Tarla Banaz Köyü Ballar Mevkii   Banaz / UŞAK
Ada:183 Parsel:91
26.250 TL
12 1 Tarla Banaz Köyü Yazlık Mevkii Banaz / UŞAK
Ada:183 Parsel:34
17.625 TL
13 1 Tarla Banaz Köyü Pirekuyusu Mevkii Banaz / UŞAK Ada:200 Parsel:18 9.000 TL
 
 
 
 1. Gayrimenkul üzerindeki mükellefiyetler ve henüz vadesi gelmemiş rehinler hakkında gerekli bilgiler:
Nevi Tapu Kayıtlarındaki Adresi MÜLKİYETE AİT REHİN/ŞERH BEYAN İRTİFAK BİLGİLERİ
Dükkan Cumhuriyet Mah. Banaz / UŞAK Bağımsız Bölüm No:2 Ada:116 Parsel:16 Şekerbank T.A.Ş. tarafından konulmuş ipotek
Çeşitli icra dairelerince konulmuş icrai hacizler ve kamu haczi bulunmaktadır.
Mesken Cumhuriyet Mah. Banaz / UŞAK Bağımsız Bölüm No:5 Ada:116 Parsel:16 Şekerbank T.A.Ş. tarafından konulmuş ipotek
Çeşitli icra dairelerince konulmuş icrai hacizler ve kamu haczi bulunmaktadır.
Arsa 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz / UŞAK
Ada:4 Parsel:38
Çeşitli icra dairelerince konulmuş icrai hacizler ve kamu haczi bulunmaktadır.
Arsa 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz / UŞAK
Ada:10 Parsel:28
Çeşitli icra dairelerince konulmuş icrai hacizler ve kamu haczi bulunmaktadır.
Arsa 31 Ağustos Mah. Evren Caddesi Banaz / UŞAK
Ada:4 Parsel:41
Çeşitli icra dairelerince konulmuş icrai hacizler ve kamu haczi bulunmaktadır.
Tarla Banaz Köyü Öteyaka Mevkii Banaz / UŞAK
Ada:204 Parsel:9
Şekerbank T.A.Ş. tarafından konulmuş ipotek
Çeşitli icra dairelerince konulmuş icrai hacizler ve kamu haczi bulunmaktadır.
Tarla Banaz Köyü Yazlık Mevkii Banaz / UŞAK
Ada:185 Parsel:6
Şekerbank T.A.Ş. tarafından konulmuş ipotek
Çeşitli icra dairelerince konulmuş icrai hacizler ve kamu haczi bulunmaktadır.
Tarla Banaz Köyü Aşağı Algın Mevkii Banaz / UŞAK
Ada:190 Parsel:95
Şekerbank T.A.Ş. tarafından konulmuş ipotek
Çeşitli icra dairelerince konulmuş icrai hacizler ve kamu haczi bulunmaktadır.
Tarla Banaz Köyü Aşağı Algın Mevkii Banaz / UŞAK
Ada:190 Parsel:68
Çeşitli icra dairelerince konulmuş icrai hacizler ve kamu haczi bulunmaktadır.
Tarla Banaz Köyü Ballar Mevkii  Banaz / UŞAK
Ada:180 Parsel:113
Çeşitli icra dairelerince konulmuş icrai hacizler ve kamu haczi bulunmaktadır.
Tarla Banaz Köyü Ballar Mevkii   Banaz / UŞAK
Ada:183 Parsel:91
Çeşitli icra dairelerince konulmuş icrai hacizler ve kamu haczi bulunmaktadır.
Tarla Banaz Köyü Yazlık Mevkii Banaz / UŞAK
Ada:183 Parsel:34
Çeşitli icra dairelerince konulmuş icrai hacizler ve kamu haczi bulunmaktadır.
Tarla Banaz Köyü Pirekuyusu Mevkii Banaz / UŞAK
Ada:200 Parsel:18
Çeşitli icra dairelerince konulmuş icrai hacizler ve kamu haczi bulunmaktadır.
 
 1. Satışın gayrimenkul üzerindeki hangi haklarla birlikte yapılacağı: Tapu kayıtlarında kayıtlı Hak - Mükellefiyetler-Beyanlar baki kalmak kaydıyla, ipotek, haciz ve tedbir şerhlerinden ari olarak satılacaktır.
 2. Hangi masrafların alıcıya ait olacağı: Tellaliye resmi, damga vergisi, KDV, tapu alım-satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulün satış tarihine kadar aynından kaynaklanan vergi borçları ile gayrimenkul rehini suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez, satış bedelinden tercihen ödenir. Diğer vergiler alıcıya aittir.
 3. Satış peşin para iledir. Alıcıya talebi halinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satış bedelinin Ziraat Bankası Uşak İsmetpaşa Şubesi IBAN No: TR85 0001 0017 5888 5827 3150 02 numaralı TL hesabına yatırıldığına dair dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir.
 4. İhale katılımcısının; tüzel kişi ise temsilcisinin tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise vekâletnamenin aslını veya noter onaylı nüshasını Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.
 5. Gayrimenkul satışı açık artırma sureti yapılacak olup, birinci satışta, artırma bedelinin gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve varsa rüçhanlı alacaklılar ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla, taşınmaz ikinci satış gününde, aynı yerde ve saatte artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada, gayrimenkul muhammen değerinin % 50’sini ve varsa rüçhanlı alacaklılar ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Aksi takdirde ihale yapılmaz.
 6. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur.
Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günler için tecil faizi oranında hesaplanan faiz ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, bakiye teminat tutarı irat kaydedilir. Ancak, teminatın yeterli olmaması halinde bakiye tutar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil dairesince tahsil olunur.
 1. Gayrimenkullerin tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir. Tescile ait (tapu alım ve satım harcı vd.) masraflar alıcı tarafından karşılanır.
 2. 6183 sayılı kanunun 108. maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar.
 3. Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir.
 4. Satışa katılanlar şartnameyi ve satış dosyasını incelemiş, okumuş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.
 5. Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler 2016/64/007 Dosya numarası ile TKDK Uşak İl Koordinatörlüğü’ ne müracaat edebilirler. 22.03.2024

Cimer